Kontrakt

Zawieramy kontrakt.

Ty zobowiązujesz się do pracy nad sobą, do wykonywania zadań rozwojowych, do dostarczania tematów do pracy.

Ja zobowiązuję się prowadzić proces, stymulować i motywować do pracy.